No Picture
חדשות עסקים מהארץ

אשראי חוץ בנקאי לנשים ערביות

תכנית Sawa הפועלת כמיזם משותף של קרן קורת והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מסייעת לנשים מהמגזר הערבי בפיתוח והרחבה של פעילות עסקית נשית באמצעות הדרכה, ליווי עסקי ומתן אשראי חוץ בנקאי בסכומים של 5,000 עד 30,000 […]